Drama Whakaari Posters

Posters for Drama Resources for New Zealand Senior Secondary Schools – Ko Te Ao Toi Whakaari: He Puka Rauemi mā Aotearoa.

Click on each image to download high resolution version.

Whakaari Poster 1 

Whakaari Poster 2